EŅĢELIS

Cilvēks ar savdabīgu uzvārdu, daudzdaris, kaut gan pasaule šo amatu pazīst kā multimediju mākslinieks vai polimāts. Pilsētvides vēsturnieks un kultūras pētnieks. Mūzika, teātris, jaunie mediji( kino, foto, web, skaņa, Linux Ubuntu, Blender, cīņa ar radošām instalācijām...), alternatīvais tūrisms, pasākumi, literatūra u.c.

Garums (ne)pieklājīgs. Svars mainās atkarībā no apģērba. Dzimis Padomju Savienībā un, kā sagadījās, tajā pašā datumā, kad Volts Disnejs. Bet, visā visumā - patīk dzīvot, domāt un darīt.

// //

A guy with an interesting surname, polymath and multi-media artist. Urban historian and culture researcher. Music, theatre, new media (cinema, photography, web, sound, Linux Ubuntu, Blender, fighting with creative installations...), alternative tourism, events, literature etc.

All in all - likes to live, thing and do things.
Contact: engelis(@)rixc.lv

Citas vietnes (more about):
Foto (C) Eņģelis. 2011. Smena 8m. Ilford Pan 400